Kansainvälinen bioenergiaosaaja

Luotettava. Nopea. Osaava.

WOODTRACKER OSTAA JA TOIMITTAA BIOENERGIAA

Woodtracker on kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla toimiva, varma ja luotettava suomalainen kumppani, joka hankkii ja toimittaa uusiutuvaa, kestävästi tuotettua bioenergiaa päämarkkina-alueenaan Itämeren alue.

OPEROIMME KOKO ARVOKETJUSSA

Perinteisessä metsätaloudessa paino-piste on tukki- ja kuitupuun tuotannossa ja myynnissä. Woodtracker osallistuu energiapuukauppaan ja parantaa energiajakeen hyödyntämistä. Woodtracker hankkii ja toimittaa asiakkailleen vastuullisesti ja kestävästi tuotettua metsäenergiaa.

Woodtracker tuntee toimittamansa energia- ja kierrätyspuujakeiden tuottajat ja alkuperän. Kehitämme verkostoa, jossa kaikki toimijat ovat luotettavia ja yhteistyö pitkäjänteistä.

Woodtracker huolehtii bioenergian kuljetuslogistiikasta aina myyntipaikasta asiakkaan osoittamaan toimituspaikkaan asti. Tarvittaessa Woodtracker toimittaa energiapuun kohdesatamasta myös käyttöpaikalle.

Olemme

Varma ja
vakavarainen

Woodtracker on varma ja vakaa toimija, jonka osakkaat ovat perinteisiä vakavaraisia energiayhtiöitä.

Vastuullinen ja
arvoperusteinen

Woodtracker hankkii bioenergiaa vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaisesti.

Kysyntään
ostava

Woodtracker ostaa vain tarpeeseen ja hakee taattuun kysyntään luotettavan toimittajan.

Toimintavarma
myyntikanava

Woodtracker tarjoaa tehokkaan ja kilpailukykyisen myyntikanavan energiapuun myymiselle ja toimitukselle.